O nás

Vitajte na stránkach spoločnosti GEOLAND s.r.o.072

Na našej stránke Vám ponúkame dražby, predaj nehnuteľností, hnuteľných vecí a ekonomické služby.

Impotence problems viagra canadian pharmacy reviews together with Erection Dysfunction–Are People Very same? viagra tablets over the counter

Impotence problems together with buy cheap cialis erection dysfunction buy levitra 20mg are identical, this is just what how to buy viagra most of us feel,buy viagra online us no prescription but the fact of the matter is flawlessly over the counter viagra alternative at walgreens reverse of i actually. at the. where to buy cheap cialis online Impotency is just not cheap viagra alternative erection dysfunction. Person buy levitra 20mg has to be impotent if he struggles to buy cheap vardenafilgrow his or her buy generic cialis online progeny. Impotence problems is absolutely buy viagra no prescription due to nearly four causes cialis soft tabs 20mg erfahrungen that can be erection dysfunction, buy soft viagra cumming to fast during sex,super active viagra fewer sperm fertility, buy generic cialis super active online and also scarcity of produced levitra oral jelly review sperms. Impotence problems buy cheap cialis super active is normally and so certainly not buy generic viagra cheap erection dysfunction, whilst it will be due to cheap generic levitra online the main erection dysfunction. Person cheap sildenafil android tablets uk is to get impotent if he is normally buy cheap viagra from india sterile and clean. Frequently an individual best place to buy cialis online yahoo suffer the pain of the particular erection dysfunction,buy cheap cialis online australia cumming to fast during sex, fewer buy generic cialis online from india sperm fertility, or perhaps scarcity of buy generic levitra online produced sperms you happen to be considered buy generic viagra usaimpotent, as well as the circumstance is frequently known as buy levitra canada online impotence problems. Impotency will be the buy online sildenafil citrate 50mg intercontinental expression used for those such conditions buy online sildenafil citrate medication and not just for the erection dysfunction.buy tadalafil canada But since erection dysfunction is one of frequently buy cheap online uk viagra sales coming about circumstance coming from all of these problems, it truly is known as impotence problems.best place to buy viagra online uk

Erection dysfunction will be the symptom in individuals once struggling to support the construction or perhaps endure the main hard-on in the enough

Dobrovoľné dražby predstavujú najrýchlejší, najefektívnejší a hlavne najlacnejší spôsob vymoženia pohľadávok a to všetko bez zdĺhavých a finančne  nákladných súdnych sporov, exekučných konaní a pod.

Spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov, potrebujete rýchlo vymôcť dlžoby vzniknuté neplatením do fondu opráv, správy a za ostatné služby? Ohrozujú neplatiči platobnú schopnosť vášho spoločenstva a správy?

Riešte to podaním na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ho máte schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Ostatní záložní veritelia, chcete si uplatniť svoje záložné právo voči dlžníkom v čo najkratšom termíne? Dobrovoľná dražba je vhodným riešením. Formou mimosúdneho predaja založeného majetku dosiahnete svoje nevyplatené prostriedky do 10-12 týždňov od podpísania zmluvy o vykonaní dražby.

Vlastníci hnuteľných a nehnuteľných vecí, chcete za najvyššiu cenu predať svoj majetok? Využite inštitút dobrovoľnej dražby.

Samospráva, chcete predať obecný majetok najrýchlejšie a najprehľadnejšie? Urobte tak formou zákonnej dobrovoľnej dražby, ktorá je verejná a akékoľvek podnety na neprehľadnosť predaja budú neopodstatnené.

Obráťte sa na nás. Podrobnejšie informácie o dobrovoľných dražbách nájdete tu.

GEOLAND, s.r.o., na základe získanej koncesnej listiny, realizuje verejné dobrovoľné dražby v súlade s ustanoveniami zákona NR č.527/2002 z.z. O dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č.323/1992 Zb o notároch a notárskej činnosti (NOTÁRSKY PORIADOK) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva.

Výpis z Obchodného registra