• 2 izbový byt v Žiari nad Hronom – VYDRAŽENÉ !

   DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA Č. DD201802 Dražobník :   GEOLAND s.r.o,   SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742 Navrhovateľ dražby : Bytové spoločenstvo domu  č. 330, Ul. Dukelských hrdinov 2, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 37823353 Miesto konania dražby :   Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,   965 01   Žiar nad Hronom Dátum konania dražby :  06. 09. 2018 Čas konania dražby:        11:30  hod.   (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:   prvá Predmet dražby:  Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 2874 vedenom pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom,  Okres Žiar nad

  [čítať ďalej...]
 • Predaj domu okres Žiar nad Hronom obec Jastrabá v dobrovoľnej dražbe-VYDRAŽENÉ !

   OPAKOVANÁ DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA  Č.  DD2018016   Dražobník:     GEOLAND s.r.o,   SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Zlata Pračková, konateľka spoločnosti Miesto konania dražby :      Notársky úrad  JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,  965 01   Žiar nad Hronom Navrhovateľ dobrovoľnej dražby:  JUDr. Štefan Kutenič -notár a súdny komisár Dátum konania dražby :     06.09.2018 Čas konania dražby:             10:00 hod.   (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:                                       7. kolo Predmet dražby : Nehnuteľnosť v  k.ú. Jastrabá, obec Jastrabá okres Žiar nad Hronom na LV č. 321 -rodinný dom č. súp.

  [čítať ďalej...]
 • Traktor ZETOR 5242 VYDRAŽENÉ !

      DRAŽBA  Č.  DD2017    Označenie dražobníka:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom,  IČO : 31 580 742, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti Navrhovateľ dražby :  Vlastník predmetu dražby -Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička  č. 198,  PSČ: 965 01, IČO: 00 321 010 Miesto konania dražby :    Sála Kultúrneho domu , Stará Kremnička č. 198,  965 01   Žiar nad Hronom  Dátum konania dražby :     06. 09. 2017 Čas otvorenia  dražby:        11:00 hod.  (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:                                   prvá  Predmet dražby  :  Predmetom dražby  je hnuteľný majetok  – vozidlo : Druh vozidla: Traktor , (kategória T) ,

  [čítať ďalej...]
 • Aktuálne ponuky –

       

  [čítať ďalej...]