• Aktuálne ponuky okres Žiar nad Hronom : Byt Vyhne, dom Ladomerská Vieska

  Dom Ladomerská Vieska- cena : 18.000 EUR    

  [čítať ďalej...]
 • Rodinný dom č.s. 21 s pozemkami v obci Ladomerská Vieska okres Žiar nad Hronom

  Dražba č. DD2016023 – 4. kolo Navrhovateľ dražby : Mgr. Mária Kuteničová, notárka IČO: 42003849, Ul.SNP č.147,  965 01 Žiar nad Hronom Dražobník:GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742 Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,miestnosť č. 2 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby :    04. 10. 2016 Čas konania dražby: 09:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Predmet dražby: Dom č. 21 s pozemkami – o výmere  418 m2, v podiele  1/2 – LV č. 110 k.ú. Ladomer, obec Ladomesrká Vieska, okres Žiar nad

  [čítať ďalej...]
 • 3-iz. byt v obci VYHNE okres Žiar nad Hronom -VYDRAŽENÉ !

    Navrhovateľ dražby : Bytové spoločenstvo domu č. 77, Vyhne 77, 96602 Vyhne, IČO: 45018804 Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby : 07. 09. 2016 Čas konania dražby:       11:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:  4. kolo Predmet dražby:     3 izbový byt č. 11 , 3.poschodie,  vchod č.77   v dome súp. č. 77 na Sídlisku Dolinky v obci Vyhne , okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj ,   v podiele 1/1 Vyvolávacia cena :   27 000,- € Znalecká cena :        36

  [čítať ďalej...]
 • Dom v obci Slaská okres Žiar nad Hronom – VYDRAŽENÉ !

  DD 201605    Rodinný dom  č.s. 23   Slaská    – dobrovoľná dražba Dražobník: GEOLAND s.r.o, SNP 600/ 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sro, vložka č.1035/S zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti Navrhovateľ dražby : JUDr.Štefan Kutenič, notár IČO: 37951815, Ul.SNP č.147, 965 01 Žiar nad Hronom ako súdny komisár Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby : 11. 08. 2016 Čas konania dražby: 11:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

  [čítať ďalej...]