• 2-izbový byt na Ul. Hutníkov v Žiari nad Hronom

   DOBROVOĽNÁ DRAŽBA Č. DD201606 ___________________________________________________ Dražobník : GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Navrhovateľ dražby : Bytové spoločenstvo domu 305, Hutníkov 19/10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35990562. Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby : 22. 11. 2016 Čas konania dražby: 11:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba: prvá Predmet dražby: Súbor nehnuteľností vedených na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na LV č. 2525 , ako Byt.č.:1, prízemie,  v bytovom dome

  [čítať ďalej...]
 • 2-izbový byt na Ul.Sládkovičovej v Žiari nad Hronom – dobrovoľná dražba

   DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA Č. DD201607 Dražobník: GEOLAND s.r.o, SNP 600/ 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742 Navrhovateľ dražby : JUDr.Štefan Kutenič, notár IČO: 37951815, Ul.SNP č.147, 965 01 Žiar nad Hronom ako súdny komisár Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby :    22. 11. 2016 Čas konania dražby:          9:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba: prvá Predmet dražby – súbor nehnuteľností vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Žiar nad Hronom na LV č. 2075 ako Byt.č.: 36,   9.poschodie ,

  [čítať ďalej...]
 • Aktuálne ponuky –

       

  [čítať ďalej...]
 • Rodinný dom č.s. 21 s pozemkami v obci Ladomerská Vieska okres Žiar nad Hronom

  Dražba č. DD2016023 – 4. kolo Navrhovateľ dražby : Mgr. Mária Kuteničová, notárka IČO: 42003849, Ul.SNP č.147,  965 01 Žiar nad Hronom Dražobník:GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742 Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147,miestnosť č. 2 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby :    04. 10. 2016 Čas konania dražby: 09:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Predmet dražby: Dom č. 21 s pozemkami – o výmere  418 m2, v podiele  1/2 – LV č. 110 k.ú. Ladomer, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad

  [čítať ďalej...]